www.kobiko.com.pl

www.ppp.waw.pl

Niniejsza strona została zaprojektowana przez Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. w celu rozpowszechniania wiedzy na temat opracowywania studiów wykonalności projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych. Oprócz praktycznych informacji o tym jak przygotować studium wykonalności, strona zawiera również przydatne linki, gdzie można zasięgnąć wiedzy o możliwościach i wymogach pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej tj. Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych.

KOBIKO zostało utworzone w lipcu 1999 roku. Założycielami Spółki, i członkami jej Zarządu, są osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym, w zakresie problematyki samorządowej i gospodarczej, w tym organizacji usług komunalnych, zarządzania ochroną środowiska, oraz ekonomii i finansów podmiotów publicznych i prywatnych.

Misją KOBIKO jest efektywne i profesjonalne prowadzenie projektów doradczych, szkoleń oraz studiów badawczych w celu:
  • wszechstronnego rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych,
  • polepszenia skuteczności działania przedsiębiorstw oraz zwiększania ich konkurencyjności,
  • pomocy w realizacji polityki ekorozwoju.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o firmie KOBIKO prosimy o odwiedzenie naszej strony www.kobiko.com.pl.
Licznik